De werkgroep IDOP is in stilte overgegaan naar een werkgroep Leefbaar Hulten. Deze werkgroep heeft zich gesetteld binnen de omgeving van de Belangenvereniging Hulten.
Er is nog een hoop werk te verrichten. Vanuit het IDOP staan nog onderwerpen als inzet op gezinnen (extra uitdaging met het vertrek van het schooltje), behoud van verenigingsleven, ondernemend agrarisch buitengebied en sportveld. Vanuit hedendaagse ontwikkelingen staan nog onderwerpen als woningbouw aan de Oude Baan, ontwikkeling BadaBing-terrein, duurzaamheid, basisonderwijs, etc.

 

Met ingang van Q-2023 zullen notulen van de vergaderingen van deze werkgroep te vinden zijn op de website van de belangenvereniging Hulten.


Momenteel bestaat de werkgroep uit Harold Schuurman, Ton Brouwers, Sandra Diepstraten, Michel van Boxtel, Hans Mertens, Ben van Broekhoven, Corrie Gillis en Marion Patist. Bij iedere bijeenkomst is een vertegenwoordiger van het bestuur van de belangenvereniging. Heb je interesse om aan te sluiten, onderwerpen om toe te voegen of wil je meer weten? We zijn bereikbaar via leefbaarhulten@belangenvereniginghulten.nl.