DE geschiedenis van de gerardus majella school

Tegelijk met de kerk kwam er in 1913 ook een school in Hulten. De school bestond uit een onderwijzerswoning die op de Rijksweg uitzag met daaraan gebouwd twee lokalen met elk drie klassen. De heer J.J. van de Berg, uit Amsterdam werd hoofd van de school. Het was een man die met iedereen overweg kon en hij had gezag. De tweede leerkracht was juffrouw Ribbens uit Breda. De kleuters gingen naar de bewaarschool van ‘juffrouw Mien Anssems’. Zij kwamen bij haar aan huis op de Haansberg aan de Rijksweg. Juffrouw Mien is een legendarische figuur geweest voor Hulten. Ze was licht gehandicapt. Twee generaties heeft zij bezig gehouden, vooral met bidden.  

 

De school in Hulten kwam al gauw vol. In 1934 werden nog twee lokalen aan de school gebouwd. De heer A. van Dongen uit Hulten en juffrouw Jansen uit Tilburg werden benoemd. 

 

In 1944 werd de school door de Duitsers gevorderd en de kinderen kregen les in de kamer van bakker Elias tegenover de school. De ene dag kregen de meisjes les en de andere dag de jongens. Op 3 september werd de school zwaar beschadigd bij een bombardement.

 

In 1949 neemt de heer J. van de Berg, na 35 jaar dienst, afscheid en wordt opgevolgd door de heer Wout Bakx uit Rijen. Dit was een zeer strenge man, waarbij je maar beter braaf kon zijn. 

 

In maart 1956 (inmiddels was de wet op het kleuteronderwijs ingevoerd) werd juffrouw Mien opgevolgd door juffrouw Ria van Iersel. De kleuterschool was gevestigd in een gebouwtje op de plaats waar nu ongeveer de fietsenstalling is.

 

De Heer Vermeulen was samen met de heer Bakx leerkracht van de vierde, vijfde en zesde klas. In 1967 werd meester Bakx ziek en werd de heer C.Jacobs, sinds september 1955 werkzaam in Hulten als keerkracht van de eerste, tweede en derde klas, schoolhoofd. Leuk detail is de de heer Jacobs en mevrouw van Iersel in ide tijd met elkaar getrouwd zijn.

 

In 1971 werd de oude school afgebroken en kwam er een nieuwe vier-klassige school bestaande uit meerdere semi-permanente lokalen (bouwpakket-systeem genaamd Jarino). In 1975 werd de schoolleiding compleet vernieuwd. Jan van de Boom werd het nieuwe schoolhoofd en leerkracht van de vierde, vijfde en zesde klas (totaal 34 leerlingen). Marly van den Hout werd benoemd als juffrouw van de eerste, tweede en derde klas (totaal 16 leerlingen). De Hultense basisschool kende op dat moment geen kleuterklas, vanwege te weinig kleuters. Dagelijks werden de kleuters met een taxi (beter gezegd: een grote Amerikaanse slee) naar een school in Gilze gebracht. Het schoolbestuur had zich hiervoor sterk gemaakt. 

 

In 1984 werd besloten tot nieuwbouw en de twee leerkrachten van die tijd, directeur Jan van de Boom en Marly van den Hout vertrokken met de leerlingen naar De Ark in Rijen. Daar verbleven ze tijdens de bouwwerkzaamheden en de verhuizing naar de nieuwe school werd – ongeveer een jaar later – een hele happening. Met tractors en karren verhuisden leerkrachten, ouders en leerlingen de spullen van Rijen naar het nieuwe schoolgebouw in Hulten. Vanwege de integratie van kleuter- en lager onderwijs in 1985 tot basisonderwijs kwamen de kleuters weer terug naar Hulten. 

 

Van 1989 tot 1995 was Hans Coninx directeur van de school en tevens leerkracht van de bovenbouw, samen met Louise Gillis. Er werd gekozen voor een continurooster. De leerlingen bleven op school over. Het eind kamp werd geïntroduceerd en ook het keuze-uur. Na schooltijd leidde hij tevens een fanatiek damclubje onder de naam ‘De Triktrakkertjes’ bestaande uit enkele leerlingen uit de bovenbouw. Door hen werden noemenswaardige titels behaald bij bijvoorbeeld de Brabantse kampioenschappen. In die tijd waren  Arianne van de Velden en later juffrouw Desiree de leerkrachten voor groep 1 en 2.  

 

Begin jaren ’90 kende de school een dieptepunt qua leerlingaantal. In 1991 bedroeg het leerlingaantal maar 46 kinderen! Daarom wordt besloten tot bestuurlijke samenwerking met de Stichting Katholiek Onderwijs Rijen (SKOR). De school is daarna wel gaan groeien. In 1995 was het aantal al gestegen tot 68 leerlingen.  

 

In 1995 vertrok Hans Coninx naar een school in Tilburg en werd opgevolgd door Jan Smits. Rond de eeuwwisseling (ander millennium ook) waren er ongeveer 80 leerlingen, verdeeld over drie groepen. De onderbouw (groep 1,2 o.l.v. juffrouw Yvonne Wouters en Ria van Broekhoven-van Zon), de middenbouw (groep 3,4,5 o.l.v. juffrouw Loes Kamp en Marly van den Hout) en de bovenbouw (groep 6,7,8 o.l.v. meester Jan en juffrouw Louise).

 

In 2002-2003 kende de school een woelige tijd met zeer veel wisseling van personeel. Louise Gillis besloot haar geluk te beproeven in het buitenland; zij emigreerde met haar gezin naar Canada. Om de rust terug te laten keren werd Marly van den Hout tijdelijk schoolhoofd en verlegde haar aandacht naar de bovenbouw. Juffrouw Loes nam de middenbouw vooralsnog alleen voor haar rekening. Wat later trad Mike van Oosten aan als hofd van de school (locatieleider).

 

In het schooljaar 2011-2012 werd het schoolgebouw aangepast en verbouwd om een kindontmoetingscentrum te worden. Met een bus werden de kinderen dagelijks naar hun tijdelijke onderkomen in de leegstaande school “De Spie” vervoerd. Onder één dak kwamen peuterspeelzaal Hummeldonk, kinderopvang Tierelantuin (Humanitas) en basisschool Gerardus Majella, in het gebouw. Dagelijks wordt de vlag van “De Drie Musketiers” gehesen! 

 

Thans kent de school 4 klassen (groep 1,2 en 3,4 en 5,6 en 7,8), 6 leerkrachten en begeleiders voor individuele ondersteuning van specifieke leerlingen. Het aantal leerlingen is momenteel 63. De leerlingen komen niet alleen uit Hulten maar ook uit Rijen en Reeshof. Ook de ouders zijn zeer betrokken bij de school in onder andere de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad, maar ook bij allerlei activiteiten die georganiseerd worden. Al met al een school om trots op te zijn! 

 

LAGERE LAND- & TUINBOUWSCHOOL 

Hulten was een dorp dat meer bekendheid had dan menigeen vermoedde. De takelwagens van Van Eijk reden toen ook al rond om bij een aanrijding te helpen, de Oude Rijksweg en Stad Parijs waren 50 jaar geleden ook al bekend.  

 

Hulten was voor boeren en tuinders in de regio een centraal punt. Vele zonen van boeren en tuinders van Dongen tot Baarle Nassau volgde hier een 2-, 3- of 4- jarige opleiding voor de land en of tuinbouw.  

Wie kende “ Mister Metsers “ niet. De heer Toon Metsaars was hoofd van die land- en tuinbouwschool. Een strenge man waar iedereen respect voor had. Je hoefde het ook niet in je hoofd te halen om rotstreken uit te halen, want dan kon je een flinke tik incasseren, en daar werd wederzijds niet moeilijk over gedaan in die tijd.

 

Op 4 november 1952 werd het gebouw van de Lagere Land- en Tuinbouwschool officieel geopend. In 1960 werd de school ingrijpend verbouwd, en uitgebreid met vier theorie lokalen en een groot praktijklokaal voor landbouwmachines. Het oude patronaat in Hulten werd gebruikt voor timmerlessen en gymnastiek. Voor leerlingen uit de 60-er jaren waren Jos van den Eijnden, Piet Dictus , Kees Dikker , Jaen van Sprundel en velen anderen bekende leraren uit die tijd. In 1967 is de school bij gebrek aan voldoende leerlingen opgeheven.

Ik was daar van 1959 tot en met 1963.

Toon Koijen

Gilze

Namen van de Land en tuinbouwschool.  Geslaagden  juli 1963

Staande van links naar rechts: Theo Bastiaansen, Henk Goos, Toon Koijen, Johan Peeters, Toon Leenaars, Leo v.d.Corput, Toon Thielen, Kees Sprangers, Ad de jong, Ad v.d.Heijning, Wim van Broekhoven, Rene Tuijtelaars, Toon Tuijtelaars,

Hurkend van links naar rechts: Jan v.d. Avoird, Martien Oomen, Jan Veroude, Piet Biemans, Kees Klijs, Janus Machielsen, Corne v.d. Pol, Johan Segers.