Het bestuur van de Belangenvereniging Hulten bestaat op dit moment uit negen leden, te weten:

 

voorzitter              : Corné de Vet                                      vicevoorzitter       : Els van Heijst 

secretaris               : Rian van Zon                                      penningmeester   : Miranda Uijens

 

bestuurslid           : Marien Schellekens                          bestuurslid           : Corné van Broekhoven

bestuurslid           : Rob Veroude                                      bestuurslid           : Bas van Hees