Het bestuur van de Belangenvereniging Hulten bestaat op dit moment uit negen leden, te weten:

 

voorzitter              : Corné de Vet                                      vicevoorzitter    : Els van Heijst 

secretaris              : Rian van Zon                                      penningmeester : Miranda Uijens 

 

bestuurslid           : Marien Schellekens                          bestuurslid           : Corné van Broekhoven

bestuurslid           : Rob Veroude                                      bestuurslid           : Bas van Hees

bestuurslid           : Annelie Govers