6 juli 2022

De gemeente Gilze en Rijen heeft in juli 2022 een aantal informatieavonden gepland om u bij te praten over de ontwikkelingen rond de N282. Onderstaand vindt u de tekeningen van het project.


1 februari 2022: tekeningen herinrichting N282

Let op: Dit zijn geen definitieve tekeningen. Voorkeuren konden tijdens de informatiebijeenkomsten worden aangegeven.

Op maandag 22 februari jl is de werkgroep Herinrichting Hulten (samenvoegen van de werkgroepen kom Hulten en buitengebied) digitaal bijeen geweest om de stand van zaken te bespreken van de plannen voor de herinrichting van Hulten. Onderstaande presentatie is door de gemeente gegeven. Daarna was er ruimte voor vragen en suggesties van de leden van de werkgroepen.

De volgende stap is om een aantal zaken nog wat verder uit te werken en dan toe te werken naar een bijeenkomst voor alle inwoners van Hulten (waarschijnlijk in april). Dit zal dat ook een digitale bijeenkomst worden. U krijgt te zijner tijd een uitnodiging en instructies over hoe u deel kunt nemen aan zo’n digitale bijeenkomst.

 2020


2016


2015


< 2015