Door de inwoners van Hulten is een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) voor Hulten opgesteld. De inwoners van Hulten werden hierbij ondersteund door de gemeente en LOSstadomland. In het iDOP staan 25 agendapunten die de leefbaarheid in Hulten kunnen verbeteren.

Voor de uitwerking van de verschillende agendapunten  van de leefbaarheidsagenda is de werkgroep Hulten Leefbaar (voorheen: projectgroep iDOP Hulten)  opgericht. Deze werkgroep bestaat uit inwoners van Hulten.