Het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP) Hulten is opgesteld door de bewoners van Hulten. Zij werden hierbij
ondersteund door de gemeente en LOSstadomland. In het iDOP staan 25 agendapunten die de leefbaarheid in Hulten kunnen verbeteren.
De projectgroep iDOP Hulten is opgericht om de agendapunten uit de leefbaarheidsagenda uit te werken. Deze projectgroep bestaat uit bewoners van Hulten. Naast de projectgroep iDOP zijn er ook werkgroepen (werkgroep Speelbos, werkgroep N282) die de agendapunten uitwerken .